Exempel på arbete jag gjorde som kommunikatör på Nordisk Panorama 2018.

Nordisk Panorama Film Festival Catalogue & Festival Guide 20- 25 Sep 2018  – redaktör för katalog och guide.

Flyers och posters med flera olika motiv från de deltagande filmerna.

Nyhetsbrev och press >

YouTube kanal >

Sociala medier >

Dokumentation av festivalen >