AppByrån

Några utförda projekt på AppByrån 2010 – 2014:

Wihlborgs – App till fastighetsbolaget Wihlborgs med lediga lokaler i Öresundsregionen.

Sanoma Utbildning – en app kopplad till boken Juridik.

Egmont – Till Egmont utvecklade vi en kundtjänstapp för att underlätta prenumerationsärenden.

Generator – Till Generator Sverige utvecklade AppByrån en app som användes under konferensen i Gävle . Närmare 200 slumpmöten ägde rum på konferensen tack vare appen.

Lomma kommun – app till kommunen med den viktigaste informationen, lediga jobb, krisinformation mm – en av Sveriges första kommunappar.